De training

Er bestaat geen pasklare formule om een taal te leren. Taal is communicatie en ieder mens leert en communiceert op zijn eigen wijze. Een paar factoren zijn wel van invloed: het opleidingsniveau, het land van herkomst, taalgevoel en enthousiasme.

Deelnemers aan een training hebben uiteraard hun eigen wensen en doelstellingen. Deze kunnen in algemene termen worden geformuleerd, zoals: het uitbreiden van de woordenschat of het opfrissen en verbreden van de basiskennis. Ook zijn er meer specifieke wensen mogelijk. Een aantal voorbeelden:

- op de speelplaats een praatje kunnen maken met andere ouders;
- formulieren kunnen lezen en invullen;
- kranten en tijdschriften kunnen lezen;
- programma's op de tv kunnen volgen;
- een praatje kunnen maken met collega's bij de koffieautomaat;
- correct e-mails kunnen schrijven;
- korte of langere teksten kunnen schrijven;
- presentaties kunnen houden op het werk;
- een vergadering kunnen volgen;
- opgeleid worden voor het staatsexamen NT2.

De deelnemers geven tijdens de intake aan waar ze de accenten in de training willen leggen en de trainer stemt vervolgens de inhoud en het niveau van de cursus geheel af op de wensen van de deelnemer(s).

DutchLT onderscheidt drie niveaus:
Beginners, halfgevorderden en gevorderden.
DutchLT biedt het gehele jaar door individuele trainingen aan en trainingen in kleine groepen.