Werkwijze

Een persoonlijke aanpak kenmerkt de werkwijze van DutchLT. De wensen en behoeften van de deelnemer(s) staan centraal. Omdat een goed begin het halve werk is, besteedt de trainer voldoende tijd aan het intake gesprek. Tijdens dat eerste gesprek stellen we nauwkeurig het beginniveau en het doel van de training vast. Ook wordt het aantal benodigde sessies besproken. Op basis van deze gegevens wordt de deelnemer of opdrachtgever een offerte aangeboden.
Na goedkeuring wordt een trainingsschema opgesteld, tijdstippen afgesproken en materiaal uitgekozen. In een tussentijdse evaluatie staan deelnemer en trainer even stil bij de training en passen zonodig inhoud en/of trainingsschema aan. De deelnemer ontvangt na afloop van de training een verslag van zijn of haar vorderingen en resterende knelpunten. Ook geeft de trainer aan het eind van de training tips voor verdere studie en een advies voor een eventuele vervolgtraining.